Medlem


Medlemsinformation


Spara el!


Vårt fasta elavtal med EON går ut den sista oktober i år. Det innebär att våra elkostnader kommer att öka väsentligt – kanske mer än tiodubblas!


Vi kommer att vidta en rad åtgärder för att spara el. Vi kommer bl.a. installera en luftvärmepump i klubbhuset, dra ner panneffekten och se över alla våra rutiner. Vi måste också – som vi nämnt på årsmötet – höja eltariffen för dig som är elförbrukare i klubben. Det gäller i första hand dig som har uppvärmd sjöbod. Vi ber dig att se över vad som kan göras för att din elförbrukning sänks.


Rutinerna för att använda el i båtladan skärps och priset måste också höjas för den som behöver el där.

När det gäller priset för den el som vi måste ta betalt för kommer den att höjas från det som gäller idag (2 kr/kWh alternativt 300 kr/mån). Vi kan i dagsläget inte säga exakt belopp då vi måste gå över till rörlig avgift – men vi kommer att ta betalt för den fasta avgiften (ca 1,50 kr/kWh) och på det lägga det pris per kWh klubben får betala. Det kan bli mellan 4,00 – 7,00 kr/kWh. Som alla förstår är vi tvungna att göra detta.


Vi hoppas att vi ska kunna pressa förbrukningen och att vi tillsammans klarar vintern. Så snart priserna blir mer normala kommer vi att försöka binda elpriset på en förmånlig nivå.


Styrelsen


Medlemsdag söndag 9/10


ÄNTLIGEN MEDLEMSDAG!

Söndagen den 9 oktober samlas båtklubbens medlemmar för en medlemsdag. Start kl 10.00.

Medlemsdagen börjar med att bommar tas upp och båtar körs in mm. Därefter blir det kaffe i klubbhuset.


Vid kaffet kommer information att lämnas om det slutförda projektet, styrelsens arbete och året som gått.


Vi vill passa på och tacka alla som ställt upp på olika sätt, både dig som gjort insatser på egenhand eller i grupp samt du som ställt upp som hamnvärd i sommar.

Utan alla era insatser hade det inte gått!


Versamhetsberättelse 2021
Regler för parkering


Som framgår av hemsidan har styrelsen för Degerhamns båt- och sportfiskeklubb beslutat om nya regler för parkering i hamnen. Från den 8 maj 2021 gäller generellt att det endast är tillåtet att parkera dagtid i hamnområdet för besökare. Det är fortfarande möjligt att parkera mellan kl 06.00 och 22.00. Efter kl. 22.00 får endast fordon ägda av medlemmar och med särskilt parkeringstillstånd stå inom hamnområdet.


Anledningen är som ni säkert redan vet, att Länsstyrelsen tidigare beslutat att någon ställplats för fordon inte får förekomma. Cementa är bestämda över att detta beslut ska följas. Vi har också förstått att den besöksverksamhet som förekommit har noterats av andra kommersiella ställplatser.

Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att vi har en verksamhet som inte ger anledning till kritik. Alla våra möjligheter att disponera området bygger också på en god och förtroendefull samverkan med Cementa.


För att säkerställa att våra medlemmar i möjligaste mån kan nyttja platsen kommer särskilda parkeringstillstånd att utfärdas som innebär att fordon kan parkeras också under nattetid för de medlemmar som har behov av att kunna parkera nattetid. Som behov räknas exempelvis att man har en sjöbod eller en båt. En utgångspunkt är att medlemmar som betalar full avgift, dvs också avgift för att kunna disponera servicehuset, kan få ett parkeringstillstånd. En annan utgångspunkt är att parkeringstillståndet är personligt och endast ett fordon kan vara parkerat åt gången. Tillstånden tilldelas efter det att man lämnat en ansökan om parkeringstillstånd och också angivit vilket fordon detta ska gälla. Tillståndet ska också förvaras väl synligt i fordonet.


Du som medlem och har behov ett parkeringstillstånd anmäler det genom sms till Anneli (tfn 0768-522286) eller Björn (tfn 0706-473837). Anmälan ska innehålla namn samt registreringsnummer på det fordon som tillståndet gäller för. Du tecknar sedan ett avtal med föreningen för tillståndet. Parkeringstillståndet kan hämtas i servicehuset efter överenskommelse.

 

Styrelsen


Stort TACK till Lions!


Den 1/7 -20 var Lions på besök hos oss för att donera 30 000 kr. Pengarna ska användas till sjösättningsramp och ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för vindskyddet på udden.
Klart att vi firade detta med tårta!


Information om Projekt Degerhamn


Båtklubben har sökt och fått bidrag från Mörbylånga kommun (Cementapengar) och Jordbruksverket för att öka attraktionskrafter i och omkring Degerhamns hamn.


Investeringarna är på totalt ca 147.000 kr exklusive arbetet eftersom man bara fick söka för materialkostnader så kommer allt arbete att ske ideellt, så vi hoppas på många hjälpande händer när det gäller att bygga upp den nya inre bryggan i hamnen. I samband med den nya bryggan ska vi bygga på ett trädäck med fasta sittplatser, däcket kommer också att vara vändplan för t.ex. rullstolar och barnvagnar för att de ska vara tillgänglighetsanpassat.

Sittgrupp i betong kommer att placeras på uddens västra sida och även en enkelsoffa så att havsutsikten kan avnjutas. Dessa betonggrupper kommer att inhandlas från Bockara Betongvaror. Vi har även planerat för ett vindskydd på udden, men där måste vi först söka bygglov och strandskyddsdispens. Projektet ska vara klart senast den 31/12 2021. Klicka på länkar nedan för att se skisser.

Brygga     Vindskydd från ovan     Vindskydd från sidan

 

Frågor och funderingar kring detta ring gärna 0768-522 286

 

Mvh Styrelsen för Degerhamns Båt och SportfiskeklubbFrågor och synpunkter


Om Du har frågor, synpunkter, skrivelser eller idéer som Du vill skicka in till styrelsen, så gör detta via e-post.

Klicka här för att skriva till Styrelsen!