Medlem


Medlemsinformation


  Dokument


  Årsberättelse 2023


  Protokoll Medlemsmöte 2023-10-08


  Årsberättelse 2022


  Protokoll Årsmöte 2023-04-15


  Anteckningar från Medlemsmöte 2023-05-06


  Regler för parkering


  Som framgår av hemsidan har styrelsen för Degerhamns båt- och sportfiskeklubb beslutat om nya regler för parkering i hamnen. Från den 8 maj 2021 gäller generellt att det endast är tillåtet att parkera dagtid i hamnområdet för besökare. Det är fortfarande möjligt att parkera mellan kl 06.00 och 22.00. Efter kl. 22.00 får endast fordon ägda av medlemmar och med särskilt parkeringstillstånd stå inom hamnområdet.


  Anledningen är som ni säkert redan vet, att Länsstyrelsen tidigare beslutat att någon ställplats för fordon inte får förekomma. Cementa är bestämda över att detta beslut ska följas. Vi har också förstått att den besöksverksamhet som förekommit har noterats av andra kommersiella ställplatser.

  Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att vi har en verksamhet som inte ger anledning till kritik. Alla våra möjligheter att disponera området bygger också på en god och förtroendefull samverkan med Cementa.


  För att säkerställa att våra medlemmar i möjligaste mån kan nyttja platsen kommer särskilda parkeringstillstånd att utfärdas som innebär att fordon kan parkeras också under nattetid för de medlemmar som har behov av att kunna parkera nattetid. Som behov räknas exempelvis att man har en sjöbod eller en båt. En utgångspunkt är att medlemmar som betalar full avgift, dvs också avgift för att kunna disponera servicehuset, kan få ett parkeringstillstånd. En annan utgångspunkt är att parkeringstillståndet är personligt och endast ett fordon kan vara parkerat åt gången. Tillstånden tilldelas efter det att man lämnat en ansökan om parkeringstillstånd och också angivit vilket fordon detta ska gälla. Tillståndet ska också förvaras väl synligt i fordonet.


  Du som medlem och har behov ett parkeringstillstånd anmäler det genom att SMS:a till Björn (tfn 0706-473 837). Anmälan ska innehålla namn samt registreringsnummer på det fordon som tillståndet gäller för. Du tecknar sedan ett avtal med föreningen för tillståndet. Parkeringstillståndet kan hämtas i servicehuset efter överenskommelse.

   

  Styrelsen


  Frågor och synpunkter


  Om Du har frågor, synpunkter, skrivelser eller idéer som Du vill skicka in till styrelsen, så gör detta via e-post.

  Klicka här för att skriva till Styrelsen!