Medlem

Degerhamns Båt- & Sportfiskeklubb

Medlemsinformation


Årsmöte


Glöm inte att boka in årsmötet lördag 22/2 kl 15.00 i din kalender. Inbjudan med komplett information kommer på posten.


Förslag till Årsmötet


Ett förslag till ändring i stadgarna har inkommit till Styrelsen, förslaget är:

 

§7 Utöver årsmötet hålls medlemsmöten med nedanstående förslag minst tre gånger per år fördelat på vår sommar och höst. Minnesanteckningar förs vid medlemsmöte.


Frågor och synpunkter


Om Du har frågor, synpunkter, skrivelser eller idéer som Du vill skicka in till styrelsen, så gör detta via e-post.


Klicka här för att skriva till Styrelsen!