Medlem


Medlemsinformation


Minnesanteckningar medlemsmöte 9 oktober 2022

 

Medlemsmötet höll i samband med arbetsdag för intagning av y-bommar samt inkörning av båtar i ladan. Ca 15 medlemmar deltog i arbetet. Under mötet deltog 10 medlemmar som bjöds på korv och fika.

 

Anneli informerade om kommande arbeten:

  • en firma är kontaktad för att kontrollera flytbryggans infästningar under vattnet samt att byta ut de delar som behövs. De ska också flytta pålbojarna vid gästplatserna och beräkna hur tunga båtar dessa tål.
  • Några 4 meters y-bommar kommer att få nya flytbojar.
  • en plan för att skaffa nya y-bommar kommer att göras.
  • Fredrik Åbom och Jonas kommer att gjuta plattor till sjösättningsrampen, vilka kommer att lyftas på plats av kranbilen vid sjösättningen i vår.

 

Projektredovisningen är klar och godkänd. Klubben har nu underhållsansvar för inre bryggan, vindskyddet och betongmöblerna i 5 år.

 

Under sommaren har Fredrik grävt för och satt upp stolpar för de nya skyltarna samt fixat vindskivorna på ladan bl.a. Det är lite underhåll på servicehuset som han också kommer att fixa. Klubben tackar så mycket.

 

Sommaren har flutit på bra. Våra husbilsmedlemmar har skött hamnvärdandet och gräsklippning. Klubben tackar för det.

 

Årsmötet kommer att bli någon gång i mars, så håll utkik på hemsidan.

 

1 april 2023 körs allt ut från ladan, för att slippa tidsödande flyttningar fram och tillbaka utifrån olika önskemål.

 

Hälsningar från styrelsen


Spara el!


Vårt fasta elavtal med EON går ut den sista oktober i år. Det innebär att våra elkostnader kommer att öka väsentligt – kanske mer än tiodubblas!


Vi kommer att vidta en rad åtgärder för att spara el. Vi kommer bl.a. installera en luftvärmepump i klubbhuset, dra ner panneffekten och se över alla våra rutiner. Vi måste också – som vi nämnt på årsmötet – höja eltariffen för dig som är elförbrukare i klubben. Det gäller i första hand dig som har uppvärmd sjöbod. Vi ber dig att se över vad som kan göras för att din elförbrukning sänks.


Rutinerna för att använda el i båtladan skärps och priset måste också höjas för den som behöver el där.

När det gäller priset för den el som vi måste ta betalt för kommer den att höjas från det som gäller idag (2 kr/kWh alternativt 300 kr/mån). Vi kan i dagsläget inte säga exakt belopp då vi måste gå över till rörlig avgift – men vi kommer att ta betalt för den fasta avgiften (ca 1,50 kr/kWh) och på det lägga det pris per kWh klubben får betala. Det kan bli mellan 4,00 – 7,00 kr/kWh. Som alla förstår är vi tvungna att göra detta.


Vi hoppas att vi ska kunna pressa förbrukningen och att vi tillsammans klarar vintern. Så snart priserna blir mer normala kommer vi att försöka binda elpriset på en förmånlig nivå.


Styrelsen


Versamhetsberättelse 2021
Regler för parkering


Som framgår av hemsidan har styrelsen för Degerhamns båt- och sportfiskeklubb beslutat om nya regler för parkering i hamnen. Från den 8 maj 2021 gäller generellt att det endast är tillåtet att parkera dagtid i hamnområdet för besökare. Det är fortfarande möjligt att parkera mellan kl 06.00 och 22.00. Efter kl. 22.00 får endast fordon ägda av medlemmar och med särskilt parkeringstillstånd stå inom hamnområdet.


Anledningen är som ni säkert redan vet, att Länsstyrelsen tidigare beslutat att någon ställplats för fordon inte får förekomma. Cementa är bestämda över att detta beslut ska följas. Vi har också förstått att den besöksverksamhet som förekommit har noterats av andra kommersiella ställplatser.

Vi kan inte nog betona hur viktigt det är för oss att vi har en verksamhet som inte ger anledning till kritik. Alla våra möjligheter att disponera området bygger också på en god och förtroendefull samverkan med Cementa.


För att säkerställa att våra medlemmar i möjligaste mån kan nyttja platsen kommer särskilda parkeringstillstånd att utfärdas som innebär att fordon kan parkeras också under nattetid för de medlemmar som har behov av att kunna parkera nattetid. Som behov räknas exempelvis att man har en sjöbod eller en båt. En utgångspunkt är att medlemmar som betalar full avgift, dvs också avgift för att kunna disponera servicehuset, kan få ett parkeringstillstånd. En annan utgångspunkt är att parkeringstillståndet är personligt och endast ett fordon kan vara parkerat åt gången. Tillstånden tilldelas efter det att man lämnat en ansökan om parkeringstillstånd och också angivit vilket fordon detta ska gälla. Tillståndet ska också förvaras väl synligt i fordonet.


Du som medlem och har behov ett parkeringstillstånd anmäler det genom sms till Anneli (tfn 0768-522286) eller Björn (tfn 0706-473837). Anmälan ska innehålla namn samt registreringsnummer på det fordon som tillståndet gäller för. Du tecknar sedan ett avtal med föreningen för tillståndet. Parkeringstillståndet kan hämtas i servicehuset efter överenskommelse.

 

Styrelsen


Frågor och synpunkter


Om Du har frågor, synpunkter, skrivelser eller idéer som Du vill skicka in till styrelsen, så gör detta via e-post.

Klicka här för att skriva till Styrelsen!