Medlem

Degerhamns Båt- & Sportfiskeklubb


Medlemsinformation


Tack Lions!


Den 1/7 var Lions på besök hos oss för att donera 30 000 kr.
Pengarna ska användas till sjösättningsramp och ansökan om
strandskyddsdispens samt bygglov för vindskyddet på udden.
Klart att vi firade detta med tårta!


Medlemsmöte 3/6


Där pratade vi om fjärde etappen av Bergstigen, en vacker vandringsled från Albrunna torg runt sjöar som är gamla kalkbrott och förbi de kalkbrott där Cementa brutit kalksten fram till avvecklingen 2019. Båtklubben sköter den delen av leden och ska utlysa en gemensam dag då vi trimmar och röjer lite så stigarna och markeringarna är i ordning. Detta blir nån gång efter midsommar.


Bryggan är snart klar och Y-bommarna ligger förhoppningsvis i innan midsommar.


Vi söker hamnvärdar inför sommaren!

Om Du är intresserad hör av dig till Anneli på telefon 0768-522 286


Nya bryggan 2020-06-13


Anteckningar från medlemsmöte 1/4

En liten skara medlemmar samlades i Servicehuset kl 18. Det mesta kom att handla om projektet
Utvecklandet av friluftslivet i och omkring Degerhamns hamn.
Projektgruppen består av projektledare Johan Persson, arbetsledare och samordnare Anneli
Hagman som också är inköpsansvarig tillsammans med Jonas Hansson, controllers är Björn
Blomqvist och Ulf Johansson.


I projektet ingår ombyggnad av den inre bryggan, bygge av ett vindskydd och en sittgrupp på
udden. Skisser på dessa finns på hemsidan.
Inre bryggan prioriteras först då åtminstone halva bör vara klar till sjösättningen av de båtar som har
plats vid den. Vindskyddet kräver strandskyddsdispens och startar först när detta är klart.
Projekttiden är utsträckt till 21-12-31 eftersom klubben behöver ligga ute med pengar för material
o.d. Hela projektet beräknas kosta ca 140.000 och bidraget från Länsstyrelsen/EU (65% av 122.000)
utbetalas i efterskott. För att inte tömma klubbens kassa kommer styrelsen att ansöka om delbidrag
när bryggan är klar.


Den första arbetshelgen är planerad till 4-5 april då rivning av bryggan och städning av klubbens
område står på agendan. Den andra arbetshelgen till 18-19 april då rivning av brygga fortsätter
ev. med kran. Alla är välkomna och meddela gärna via klubbens mail info@degerhamnsbatklubb
om du kommer. Arbetet sker kl 9 – 15 och klubben bjuder på fika.
Det stormiga vädret under vintern och våren har bidragit till stor nedskräpning av stranden och på
övriga delar av klubbens område ligger nedfallna grenar som behöver tas om hand. Så klubbens
område är i stort behov av städning. Klubben kommer att ha ett släp att lasta säckar med skräp som
körs till återvinningen och ett traktorsläp att lasta kvistar, grenar och virke som kan eldas vid ett
senare tillfälle. Ta gärna med kratta, grep, sjöstövlar o.d.


Vid pennan
Chicki Gidlund

 

Information om Projekt Degerhamn

Båtklubben har sökt och fått bidrag från Mörbylånga kommun (Cementapengar) och Jordbruksverket för att öka attraktionskrafter i och omkring Degerhamns hamn.


Investeringarna är på totalt ca 147.000 kr exklusive arbetet eftersom man bara fick söka för materialkostnader så kommer allt arbete att ske ideellt, så vi hoppas på många hjälpande händer när det gäller att bygga upp den nya inre bryggan i hamnen. I samband med den nya bryggan ska vi bygga på ett trädäck med fasta sittplatser, däcket kommer också att vara vändplan för t.ex. rullstolar och barnvagnar för att de ska vara tillgänglighetsanpassat.

Sittgrupp i betong kommer att placeras på uddens västra sida och även en enkelsoffa så att havsutsikten kan avnjutas. Dessa betonggrupper kommer att inhandlas från Bockara Betongvaror. Vi har även planerat för ett vindskydd på udden, men där måste vi först söka bygglov och strandskyddsdispens. Projektet ska vara klart senast den 31/12 2021. Klicka på länkar nedan för att se skisser.

Brygga     Vindskydd från ovan     Vindskydd från sidan

 

Vi hoppas som sagt på många hjälpande händer!

Frågor och funderingar kring detta ring gärna 0768-522 286

 

Mvh Styrelsen för Degerhamns Båt och Sportfiskeklubb


Frågor och synpunkter

Om Du har frågor, synpunkter, skrivelser eller idéer som Du vill skicka in till styrelsen, så gör detta via e-post.

Klicka här för att skriva till Styrelsen!