Start

 

Degerhamn

 

Välkommen till Södra Öland och Degerhamn! År 2000 kom Södra Öland med på UNESCOs lista över världsarv. Anledningen till detta är att odlingslandskapet är annorlunda än andra platser på jorden. Med kalkberggrund, ett milt klimat och öns geografiska läge ger detta unika förutsättningar för livet på ön. Ölänningarna har funnits på plats, levt och påverkat landskapet allt sedan stenåldern.


Parkering


I hamnområdet gäller fri dagparkering (06-22).  För nattparkering krävs giltigt parkeringstillstånd. Tillstånd kan endast ges till medlemmar som har behov av tillstånd. sjöbodar, båtar och husbilar. Tillståndet är personligt.

 

Parking


In the port area, free day parking applies (06-22). A valid parking permit is required for night parking. Permits are only given to members.

 

Parken


Im Hafengebiet gilt ein freies Tagesparken (06-22). Für das Parken bei Nacht ist eine gültige Parkerlaubnis erforderlich. Die Erlaubnis wird nur Mitgliedern erteilt.


Gästhamnen

 

Degerhamns Båt- & Sportfiskeklubb driver gästhamnen, sköter området och erbjuder service till båtgäster och medlemmar. Att angöra gästhamnen kostar 120 SEK/dygn (med el 150 SEK/dygn). Här finns färskvatten, båtlatrin och ett fullt utrustat servicehus.


Under 2019 har vi underhållsmuddrat så det är 2,5 meters djup vid insegling till gästhamnens flytbrygga (vid normalt vattenstånd).


Friluftsliv

 

Bada, sola, promenera, njut! Degerhamn erbjuder fantastiska naturupplevelser i form av natur, fågelliv, havsbad. Flertalet naturstigar och leder återger bygdens historia. Missa inte Bergstigen där skogen döljer Degerhamns industriella historia. Det finns även guidade turer och ett hembygdsmuseum.


Projekt Degerhamn 2021


Båtklubben har sökt och fått bidrag från Mörbylånga kommun (Cementapengar) och Jordbruksverket för att öka attraktionskrafter i och omkring Degerhamns hamn.


Investeringarna är på totalt ca 147.000 kr exklusive arbetet eftersom man bara fick söka för materialkostnader så kommer allt arbete att ske ideellt, så vi hoppas på många hjälpande händer när det gäller att bygga upp den nya inre bryggan i hamnen.

I samband med den nya bryggan ska vi bygga på ett trädäck med fasta sittplatser, däcket kommer också att vara vändplan för t.ex. rullstolar och barnvagnar för att de ska vara tillgänglighetsanpassat. Sittgrupp i betong kommer att placeras på uddens västra sida och även en enkelsoffa så att havsutsikten kan avnjutas. Dessa betonggrupper kommer att inhandlas från Bockara Betongvaror.

Vi har även planerat för ett vindskydd på udden, men där måste vi först söka bygglov och strandskyddsdispens. Projektet ska vara klart senast den 31/12 2021.


Våra samarbetspartners 

Medlemskap 


Om du vill bli medlem eller har frågor om medlemskap...


Kontakta oss!

E-post: info@degerhamnsbatklubb.se


Telefon: 0768-52 22 86


Swisch 123 307 82 43