Start

 

Degerhamn

 

Välkommen till Södra Öland och Degerhamn! År 2000 kom Södra Öland med på UNESCOs lista över världsarv. Anledningen till detta är att odlingslandskapet är annorlunda än andra platser på jorden. Med kalkberggrund, ett milt klimat och öns geografiska läge ger detta unika förutsättningar för livet på ön. Ölänningarna har funnits på plats, levt och påverkat landskapet allt sedan stenåldern.

Parkering


I hamnområdet gäller fri dagparkering (06-22).  För nattparkering krävs giltigt parkeringstillstånd. Tillstånd kan endast ges till medlemmar som har behov av tillstånd. sjöbodar, båtar och husbilar. Tillståndet är personligt.

 

Parking


In the port area, free day parking applies (06-22). A valid parking permit is required for night parking. Permits are only given to members.

 

Parken


Im Hafengebiet gilt ein freies Tagesparken (06-22). Für das Parken bei Nacht ist eine gültige Parkerlaubnis erforderlich. Die Erlaubnis wird nur Mitgliedern erteilt.

Gästhamnen

 

Ingen förhandsbokning i Gästhamnen!

Angör gästhamnen i mån av plats och kontakta tjänstgörande Hamnkapten. Kontaktuppgifter sitter på anslagstavlan på kortsidan av ladan.


No reservation of a place in the guest harbor needs to be made!

Berth the port if available and call the Harbor Master on duty. Contact details are on the notice board on the short side of the barn.


Degerhamns Båt- & Sportfiskeklubb driver gästhamnen och sköter området. Gästbåtar får endast angöra vid gästhamnen och på pontonbryggans yttre del (gröna skyltar med "GUEST"). Angöring sker på egen risk. Båtar med högre vikt än 6 ton rekommenderas annan hamn. Angöring kostar 200 SEK/dygn (med el 250 SEK/dygn). Här finns färskvatten och båtlatrin. Tillgång till klubbhuset, med wc/dusch, kostar ytterligare 50 SEK/dygn samt en mindre automatavgift för dusch och tvätt/torktumling.


Under 2019 har vi underhållsmuddrat så det är 2 meters djup vid insegling till gästhamnens flytbrygga, vid normalt vattenstånd.

Friluftsliv

 

Bada, sola, promenera, njut! Degerhamn erbjuder fantastiska naturupplevelser i form av natur, fågelliv, havsbad. Flertalet naturstigar och leder återger bygdens historia. Missa inte Bergstigen där skogen döljer Degerhamns industriella historia. Det finns även guidade turer och ett hembygdsmuseum.


Projekt Degerhamn 2021


Båtklubben har sökt och fått bidrag från Mörbylånga kommun (Cementapengar) och Jordbruksverket för att öka attraktionskrafter i och omkring Degerhamns hamn.


Investeringarna är på totalt ca 147.000 kr exklusive arbetet eftersom man bara fick söka för materialkostnader så kommer allt arbete att ske ideellt, så vi hoppas på många hjälpande händer när det gäller att bygga upp ny inre bryggan i hamnen.


I samband med den nya bryggan har vi även byggt på ett trädäck med fasta sittplatser, däcket kommer också att vara vändplan för t.ex. rullstolar och barnvagnar för att de ska vara tillgänglighetsanpassat. Sittgrupp i betong har  placerats på uddens västra sida och även en enkelsoffa så att havsutsikten kan avnjutas. Vi har även uppfört ett vindskydd på udden.


Våra samarbetspartnersMedlemskap 


Om du vill bli medlem eller har frågor om medlemskap...


Kontakta oss!

E-post: info@degerhamnsbatklubb.se


Swisch 123 307 82 43

20220726_193243 (2)
20220618_111311
20220618_111254
20220618_111343
20220618_111633
20220727_094439
20220618_112055
20220726_195620
20220726_203225
20220618_112103
20220618_112248
20220618_111926
20220618_111650